Недвижими имоти

Търсене на имоти

  • 35 000 лв.
  • Апартамент за продажба
  • Обща площ 57 m2
Актуализиран преди: повече от месец
Обща площ
Чиста площ
48.00 m2

Ателие с площ 47.86 кв.м. в гр.Смолян, ЕКАТТЕ 67653, местност КАРАМАНДЖА, ет.-1, заедно с 1.921 % ид.ч. от правото на собственост върху общите части на сградата (8.53 кв.м.) и 0.497% ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот

Запитване от сайт
banner
banner
banner