Банка Fibank (Първа инвестиционна банка)
bul. Dragan Tsankov 37
+359 28171617
Апартамент за продажба
Цена: 35 000 лв.
България - Смолян - гр. Смолян - ID 3616645
Обща площ: 57 m2

Данни

Обща площ
Чиста площ
48.00 m2

Карта

Описание

Ателие с площ 47.86 кв.м. в гр.Смолян, ЕКАТТЕ 67653, местност КАРАМАНДЖА, ет.-1, заедно с 1.921 % ид.ч. от правото на собственост върху общите части на сградата (8.53 кв.м.) и 0.497% ид.ч. от правото на строеж върху поземления имот