Недвижими имоти

Търсене на имоти

Месокомбинат гр. София, кв. Бенковски

  • Завод / Фабрика / Цех за продажба
  • Обща площ 0 m2
Актуализиран преди: повече от месец
Площ
Парцел
9060.00 m2

Първа инвестиционна банка АД, предлага за продажба МЕСОКОМБИНАТ в гр. София.

Адрес: гр. София, кв. Бенковски, ул. Оралица 27.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, с адрес съгласно данъчна оценка: кв. „Бенковски", ул. „Оралица" № 27, с площ от 9060 кв. м., съставляващ УПИ XVI-53, 54, 56, 57, 59, 134 заедно с построените в имота сгради:

СГРАДА „МЕСОКОМБИНАТ", построена на груб строеж, със застроена площ от 2061.70 кв. м. и разгьната застроена площ от 2500.40 кв. м. по нотариален акт, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена площ от 378 кв. м., с брой етажи: 2, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА „ДЕПО ЗА ПРЕДКЛАНИЧЕН ПРЕСТОЙ" /метална конструкция/, построена на груб строеж със застроена площ от 181.50 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена площ от 1665 кв. м., с брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда;

ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА МАГАЗИН ЗА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена плош от 155 кв. м., с брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за тьрговия;

СГРАДА „ЦЕХ ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ", ,разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена площ от 376 кв. м., с брой етажи: 1, с предиазначение: Промишлена сграда.

Заедно с всички настоящи и бъдеши сгради и подобрения в имота.

         УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, с площ от 365 кв. м., съставляващ УПИ XX-135 в квартал 5 по плана на гр. София, местносгга „Бенковски", с адрес на поземления имот: гр. София, кв. „Бенковски- складова зонаБиримирци". с площ от 384 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.

 

Цена по договаряне!

Запитване от сайт
Съгласен съм с Privacy и Процедура на imoti-fibank.bg

ТОП Имоти

Месокомбинат гр. София, кв. Бенковски
Завод / Фабрика / Цех
Град: София, Бенковски
42.737289494799 23.350743215375 14
Търговски обект гр.Враца, жк. Дъбника
Търговска площ
Град: гр. Враца, Дъбника
43.221888549902 23.546839656067 18
Медицински център под наем гр. Варна, ул. Ген.Колев
Медицински център/ Кабинет
Град: Варна, Широк Център
43.217761744418 27.924156981506 16
banner
banner