Недвижими имоти

Търсене на имоти

Месокомбинат гр. София, кв. Бенковски

  • Завод / Фабрика / Цех за продажба
  • Обща площ 0 m2
Актуализиран преди: повече от месец
Площ
Парцел
9060.00 m2

Първа инвестиционна банка АД, предлага за продажба МЕСОКОМБИНАТ в гр. София.

Адрес: гр. София, кв. Бенковски, ул. Оралица 27.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, с адрес съгласно данъчна оценка: кв. „Бенковски", ул. „Оралица" № 27, с площ от 9060 кв. м., съставляващ УПИ XVI-53, 54, 56, 57, 59, 134 заедно с построените в имота сгради:

СГРАДА „МЕСОКОМБИНАТ", построена на груб строеж, със застроена площ от 2061.70 кв. м. и разгьната застроена площ от 2500.40 кв. м. по нотариален акт, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена площ от 378 кв. м., с брой етажи: 2, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА „ДЕПО ЗА ПРЕДКЛАНИЧЕН ПРЕСТОЙ" /метална конструкция/, построена на груб строеж със застроена площ от 181.50 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена площ от 1665 кв. м., с брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда;

ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ЗА МАГАЗИН ЗА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена плош от 155 кв. м., с брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за тьрговия;

СГРАДА „ЦЕХ ЗА КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ", ,разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.503.2223, със застроена площ от 376 кв. м., с брой етажи: 1, с предиазначение: Промишлена сграда.

Заедно с всички настоящи и бъдеши сгради и подобрения в имота.

         УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, с площ от 365 кв. м., съставляващ УПИ XX-135 в квартал 5 по плана на гр. София, местносгга „Бенковски", с адрес на поземления имот: гр. София, кв. „Бенковски- складова зонаБиримирци". с площ от 384 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи.

 

Цена по договаряне!

Запитване от сайт
Съгласен съм с Privacy и Процедура на imoti-fibank.bg

ТОП Имоти

Хотел гр. Бургас
Хотел / Мотел
42.524658160302 27.488127814478 11
Працел 14.6 дка гр. София
Парцел за бизнес
42.711776677446 23.360369230103 15
Фабрика гр. София, кв. Орландовци
Завод / Фабрика / Цех
42.731387203533 23.341864373016 16
banner
banner