Недвижими имоти

Търсене на имоти

Свинеферма с. Ветрен, обл. Силистра

  • Ферма/Ранчо за продажба
  • Обща площ 7993 m2
Актуализиран преди: 8 дни
Площ
Обща площ
7993.00 m2
  • Публична продан / ЧСИ

СЪОБЩЕНИЕ за предстояща публична продан:

Дата от 19.08.2019г.  до 19.09.2019г.

Изп. дело: 20147670400897

ЧСИ: Георги Георгиев
 
Описание:

Поземлен имот №034034 с площ от 7.993 дка, от които 4.200 дка застроени , а 3.793 дка -незастроени, находящ се в землището на с.Ветрен, обл. Силистра, ЕКАТТЕ: 10834, в местността "Калунджа", с начин на трайно ползване- животновъдна ферма, с категория на земята при неполивни условия- четвърта, ВЕДНО с построените в имота 4 броя сгради, предназначени за животновъдство, а именно:

1. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -Свинарник  с площ от 1104 кв.м.

2. МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -Свинарник  с площ от 1107 кв.м.

3.МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -Свинарник  с площ от 1101 кв.м.

4.МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА -Свинарник  с площ от 1105 кв.м.

Начална цена на имота 56 160 лв.

 

Заявете детайлна информация, като кликнете на ИЗТЕГЛЕТЕ БРОШУРА под бутон запитване.

За информация:

ЧСИ: Георги Георгиев

Мартин Георгиев- помощник частен съдебен изпълнител

гр. Силистра, ул. Отец Паисий 5, ет.1


Първа инвестиционна банка АД

Дирекция "Проблеми активи"

02/800 28 18


Запитване от сайт
Съгласен съм с Privacy и Процедура на imoti-fibank.bg

ТОП Имоти

Хотел / Мотел
Град: с. Панчарево
42.5936678 23.4102163 13
Апартаментен комплкес гр. Поморие
Хотел / Мотел
Град: гр. Приморско
42.268168176169 27.753071423279 15
Апартамент гр. София, кв. Изток
Апартамент
Град: София, Изток
42.668958597946 23.365326591602 13
banner
banner