Недвижими имоти

Търсене на имоти

  • Хотел/Мотел за продажба
  • Обща площ 22312 m2
Актуализиран преди: повече от месец
Обща площ
Парцел
20438.00 m2

Първа инвестиционна банка АД, предлага за продажба:

СГРАДА /ПРОФИЛАКТОРИУМ/, построен на груб строеж, находящ се в с. Панчарево- София, Столична община, район „Панчарево”, местност в.з. „Градище”, състоящ се от три тела с обща разгъната застроена площ съгласно данъчна оценка на имота от 22 312.10 /двадесет и две хиляди триста и дванадесет цяло и десет стотни/ кв. м. и Трафопост към него, построен в груб строеж с площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 80 /осемдесет/ кв. м., заедно с поземления имот, в който са построени сградите с обща площ от 20 438 /двадесет хиляди четиристотин тридесет и осем/ кв. м., от които в квартал 5 /пети/ отреден за строеж на вили и почивни станции, младежки и пионерски лагери и др. по регулационния план на гр. София, с. Панчарево, местност „Градище”, попадат 16 812 /шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет/ кв. м., при граници по скица: улици, ПИ 1021 /хиляда двадесет и едно/, терен, отреден за озеленяване и улица и в квартал 14 /четиринадесети/, отреден за строеж на вили и почивни станции, младежки и пиотерски лагери и др. по регулационния план на гр. София, с. Панчарево, местност в.з. „Градище” попадат 3 626 /три хиляди шестстотин двадесет и шест/ кв. м., при граници по скица, улица, улица, УПИ IV-1244, УПИ III-1244, 1276, УПИ II-1123, 1122, УПИ V-1121 и УПИ I-1121.

 

Цена по договаряне.

Повече информация: www.imoti-fibank.bg

В главното меню "Цена по договаряне"  / горе в дясно / .

Запитване от сайт
Съгласен съм с Privacy и Процедура на imoti-fibank.bg

ТОП Имоти

Апартамент гр.Варна, ж.к. Вл. Варненчик
Апартамент
43.246722301593 27.857802487341 18
Медицински център под наем гр. Варна, ул. Ген.Колев
Медицински център/ Кабинет
43.217761744418 27.924156981506 16
Офиси под наем гр. Варна, ул. Ген.Колев
Офис
43.217701524262 27.924248176613 18
banner
banner
banner