Недвижими имоти

Търсене на имоти

  • Хотел/Мотел за продажба
  • Обща площ 22312 m2
Актуализиран преди: 4 дни
Обща площ
Парцел
20438.00 m2

Първа инвестиционна банка АД, предлага за продажба:

СГРАДА /ПРОФИЛАКТОРИУМ/, построен на груб строеж, находящ се в с. Панчарево- София, Столична община, район „Панчарево”, местност в.з. „Градище”, състоящ се от три тела с обща разгъната застроена площ съгласно данъчна оценка на имота от 22 312.10 /двадесет и две хиляди триста и дванадесет цяло и десет стотни/ кв. м. и Трафопост към него, построен в груб строеж с площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 80 /осемдесет/ кв. м., заедно с поземления имот, в който са построени сградите с обща площ от 20 438 /двадесет хиляди четиристотин тридесет и осем/ кв. м., от които в квартал 5 /пети/ отреден за строеж на вили и почивни станции, младежки и пионерски лагери и др. по регулационния план на гр. София, с. Панчарево, местност „Градище”, попадат 16 812 /шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет/ кв. м., при граници по скица: улици, ПИ 1021 /хиляда двадесет и едно/, терен, отреден за озеленяване и улица и в квартал 14 /четиринадесети/, отреден за строеж на вили и почивни станции, младежки и пиотерски лагери и др. по регулационния план на гр. София, с. Панчарево, местност в.з. „Градище” попадат 3 626 /три хиляди шестстотин двадесет и шест/ кв. м., при граници по скица, улица, улица, УПИ IV-1244, УПИ III-1244, 1276, УПИ II-1123, 1122, УПИ V-1121 и УПИ I-1121.

 

Цена по договаряне.

Повече информация: www.imoti-fibank.bg

В главното меню "Цена по договаряне"  / горе в дясно / .

Запитване от сайт
Съгласен съм с Privacy и Процедура на imoti-fibank.bg

ТОП Имоти

Офиси под наем гр. Варна, ул. Ген.Колев
Офис
43.217701524262 27.924248176613 18
Апартамент гр.Варна, ж.к. Вл. Варненчик
Апартамент
43.246722301593 27.857802487341 18
Медицински център под наем гр. Варна, ул. Ген.Колев
Медицински център/ Кабинет
43.217761744418 27.924156981506 16
banner
banner
banner