Недвижими имоти

Търсене на имоти

  • Хотел/Мотел за продажба
  • Обща площ 22312 m2
Актуализиран преди: повече от месец
Площ
Обща площ
22312.00 m2
Парцел
20438.00 m2

Първа инвестиционна банка АД, предлага за продажба:

СГРАДА /ПРОФИЛАКТОРИУМ/, построен на груб строеж, находящ се в с. Панчарево- София, Столична община, район „Панчарево”, местност в.з. „Градище”, състоящ се от три тела с обща разгъната застроена площ съгласно данъчна оценка на имота от 22 312.10 /двадесет и две хиляди триста и дванадесет цяло и десет стотни/ кв. м. и Трафопост към него, построен в груб строеж с площ съгласно удостоверение за данъчна оценка от 80 /осемдесет/ кв. м., заедно с поземления имот, в който са построени сградите с обща площ от 20 438 /двадесет хиляди четиристотин тридесет и осем/ кв. м., от които в квартал 5 /пети/ отреден за строеж на вили и почивни станции, младежки и пионерски лагери и др. по регулационния план на гр. София, с. Панчарево, местност „Градище”, попадат 16 812 /шестнадесет хиляди осемстотин и дванадесет/ кв. м., при граници по скица: улици, ПИ 1021 /хиляда двадесет и едно/, терен, отреден за озеленяване и улица и в квартал 14 /четиринадесети/, отреден за строеж на вили и почивни станции, младежки и пиотерски лагери и др. по регулационния план на гр. София, с. Панчарево, местност в.з. „Градище” попадат 3 626 /три хиляди шестстотин двадесет и шест/ кв. м., при граници по скица, улица, улица, УПИ IV-1244, УПИ III-1244, 1276, УПИ II-1123, 1122, УПИ V-1121 и УПИ I-1121.

 

Цена по договаряне.

Повече информация: www.imoti-fibank.bg

В главното меню "Цена по договаряне"  / горе в дясно / .

Запитване от сайт
Съгласен съм с Privacy и Процедура на imoti-fibank.bg

ТОП Имоти

Хотел гр. Бургас
Хотел / Мотел
42.524658160302 27.488127814478 11
Парцел,гр. Созопол, м.Буджака
Парцел за строителство
42.402722878749 27.710503160558 18
Фабрика гр. София, кв. Орландовци
Завод / Фабрика / Цех
42.731387203533 23.341864373016 16
Хотелски комплекс к. Каваци, гр.Созопол
Хотел / Мотел
42.4172628 27.6961748 12
Апартаментен комплкес гр. Поморие
Хотел / Мотел
42.268168176169 27.753071423279 15
Працел 14.6 дка гр. София
Парцел за бизнес
42.711776677446 23.360369230103 15
banner
banner
banner