Цена по договаряне

Търсене на имоти

Цена по договаряне

Уважаеми клиенти,

В сайта www.imoti-fibank.bg предлагаме на Вашето внимание:

-          Имоти - собственост на банката;

-          Имоти- обект на публична продан;

Всички имоти са с ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ, като само имотите обект на публична продан имат обявена първоначална такава.

Процедурата по договаряне на цена на имот, собственост на ПИБ АД, включва следните етапи:

1.       Оглед на имота. В случай на сериозен интерес към имота, очакваме от клиента да депозира писмено предложение за закупуване.

2.       Писмено предложение от клиента с цена, която той предлага за закупуването на избрания от него имот  се подава писмено в удобен за клиента клон на ПИБ АД.

Предложението е в свободен текст, като задължително трябва да включва:

-          Име, адрес и телефон за обратна връзка с клиента.

-          Адрес и описание на имота, обект на предложението.

-          Офертна цена и начин на финансиране.

3.       Предложението се докладва на Комисия за управление на активи на ПИБ АД, която го одобрява или отхвърля. В случай, че предложението е отхвърлено, всеки клиент ще бъде информиран за цената, която отговаря на вижданията за реализация на този актив.

4.       В случай, че клиентът има интерес да подобри предложението си, същото ще бъде разгледано отново.

5.       В случай, че предложението на клиента е отхвърлено и той няма интерес да го подобри, процедурата по договаряне приключва.

Разглеждат се само сериозни предложения, т.е. адекватни на пазарните цени към момента.

За допълнителни въпроси, оставаме на разположение!

banner
banner
banner