Цена по договаряне

Търсене на имоти

Цена по договаряне

Уважаеми клиенти,

В сайта www.imoti-fibank.bg предлагаме на Вашето внимание:

-          Имоти - собственост на банката;

-          Имоти- обект на публична продан;

Всички имоти са с ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ, като само имотите обект на публична продан имат обявена първоначална такава.

Процедурата по договаряне на цена на имот, собственост на ПИБ АД, включва следните етапи:

1.       Оглед на имота. В случай на сериозен интерес към имота, очакваме от клиента да депозира писмено предложение за закупуване.

2.       Писмено предложение от клиента с цена, която той предлага за закупуването на избрания от него имот  се подава писмено в удобен за клиента клон на ПИБ АД.

Предложението е в свободен текст, като задължително трябва да включва:

-          Име, адрес и телефон за обратна връзка с клиента.

-          Адрес и описание на имота, обект на предложението.

-          Офертна цена и начин на финансиране.

3.       Предложението се докладва на Комисия за управление на активи на ПИБ АД, която го одобрява или отхвърля. В случай, че предложението е отхвърлено, всеки клиент ще бъде информиран за цената, която отговаря на вижданията за реализация на този актив.

4.       В случай, че клиентът има интерес да подобри предложението си, същото ще бъде разгледано отново.

5.       В случай, че предложението на клиента е отхвърлено и той няма интерес да го подобри, процедурата по договаряне приключва.

Разглеждат се само сериозни предложения, т.е. адекватни на пазарните цени към момента.

За допълнителни въпроси, оставаме на разположение!

banner
banner